Miss Gwenllian Lâs

Darlleniadau Tarot

Dw i wedi bod yn trio gwahanu’r darllenwyr da o’r darllenwyr gwael.

tarot.png

012714combo.jpg

Y Ddraig Goch

If you’re puzzled as to why there was so much anger as to Neath Town Council’s (@NeathTCouncil) initially unexplained removal of the Welsh flag — and its equally unexplained substitution of the Union Jack (AKA the butchers apron) — then you probably need a lesson in Welsh history and culture.

Despite Tory defence minister Gavin Williamson erroneously calling Wales a ‘principality’ — click to see an epic wince by Jonathan Edwards — Cymru is, in fact, a nation. Yet it is a nation that in no way is represented in the swaths of symbolic colours and sentiments on and in the “British” flag.  The union jack, like the misnomer principality, denotes seven centuries of usurped rule by an English king along a lineage of imposed provocation and domination.

Hence why the inexplicable lofting of British nationalism near ruins and relics of Neath Castle belies unconscious alliance and obedience, of captivity confused with identification.

 

Pa flwyddyn yw hi, 2018 neu 1818? Yr Union Jack yw baner y Welsh Not, hil-laddiad yn Affrica a’r India, a phob person a mudiad sydd wedi bod yn erbyn addysg, statws a phaech i’r Gymraeg fel iaith a Chymru fel cenedl.

Apparently, flag-gate was all just a mistake — the Red Dragon was damaged; and there was no replacement (??) in town. ( Tynnwyd hi lawr ar gyfer tân gwyllt cyn y ‘Dolig.) Still, I can think of other banners that might have been flown instead of an uncomfortably automatic recourse to the icons of imperial rule.

A6186ABA-7E43-44A7-AEEE-91441E09CEF6

Still, after a blast of social media inquiry, the town council listened to the complaints responsively; and y Ddraig Goch is back up at Neath Castle. Diolch yn fawr am wrando. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Dyma sy’n cyhwfan yng Nghastell-Nedd heddiw. Baneri’r Undeb a Dewi Sant. Ma’ Neath Town Council wedi dweud wrtha’i bod Draig Goch newydd ar ei ffordd gan fod yr hen un wedi ei difrodi.

32942655-A3E3-46AE-97EF-1B1A97C6747D

Dw i’n cefnogi Plaid a Leanne

Mae @LeanneWood wedi cyhoeddi cynllun digynsail ar gyfer chwyldro economaidd datganoledig.

Cliciwch isod i ddarllen 13 dyfynbris allweddol o gynllun newydd radical Leanne Wood i rymuso Cymru.

#NewidSyddEiAngen 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼

4980EA6A-DC93-41BC-ACF5-C45709A20A3F

Wyt ti eisiau creu cymeriad neu stribed cartŵn dy hun?

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod y Llyfr mae @ComicMellten a Cyngor @LlyfrauCymru yn rhedeg cystadleuaeth arbennig!

B72F0F31-74E4-49AD-AE2C-7ABCB461BF29

Diwylliant a Hanes mewn Enwau Lleoedd

Culture & History in Place Names

Nos Fercher, 17 Ionawr

gyda Dr James January-McCann

@ Cletwr (Tre’r Ddôl, Llangynfelyn):

[Siop a Chaffi Cymunedol. Rhedir gan wirfoddolwyr. Cynnyrch lleol. Siop y pentref. Community Shop & Café. Run by volunteers. Local produce. Village shop.]

DTSvETMW4AAeci-

H&M expand their sweatshop edgelord spring collection

F36F04FD-D326-47EF-B2D3-0B11253CB8E8

The Housemaid (1910)

William McGregor Paxton

(Boston, 1869-1941)

F69A914E-2297-4D79-A20A-B3095DC724B1

The DPRK has a no First Strike policy. Repeat.

39B6F1EF-088B-4B4C-9520-D584DB1CF9BACBDF9ADE-77F6-40C5-8266-E41136F50375

Uniform goals eyery day irl on style forever amen 🙌

You (kek centrist); white polo shirt, khaki trousers, tiki torch.

Me

EAFF1565-DA95-4F65-9101-5570079790FC

90AFE5BB-DF47-4190-B5EA-E34F76768EF0

FF1CEDD8-E812-4807-AC94-0F4F1E22ED46

Y Dyfodol

Via @leannewood #Plaid17  :

Sesiwn bendigedig gyda merched @YGCymerRhondda / thoroughly enjoyed my session with these #Rhondda schoolgirls today – Years 8, 9 & 10 – talking confidence, careers, politics & us all working together to make positive changes in our communities. 💪

👧❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

 

Gwenno’r Gwyddonydd

#cymruddyfodoliaeth #gwyddoniaeth #adalovelace

26678185_1565258236889185_4709235707902834407_o.jpg

“Beth wyt ti’n gwisgo heddiw i fynd i’r ysgol?”

Mae’n well i fi ei smwddio!

Dw i ym Mlwyddyn Wyth.

Fy hoff bwnc ysgol ydy Cymraeg. Miss Mererid ydy’r athrawes. Mae Miss Mererid, sydd yn dod o Gymru, yn athrawes amyneddgar iawn! Mae llyfrau Cymraeg gyda fi. Dw i’n hoffi dysgu darllen yn Gymraeg.  Dw i’n nabod gwaith Kate Roberts yn weddol dda.

Dw i’n gallu chwarae telyn, ond dw i ddim yn canu’n dda. Dw i’n ferch dawel.

“Beth ydy’r wisg ysgol?”

“Ffrog-binaffor lwyd, blows wen, a thei glas a llwyd ydy’r wisg ysgol.”

 

#MuseumsChangeLives

44D863FB-8277-4508-8B2D-EB2A2B14C5AC

“Ers 1907, rydym ni wedi bod yn gwarchod treftadaeth, celf a hanes natur Cymru. Ein cred ni yw bod amgueddfeydd yn lefydd arbennig, sy’n meddu ar y gallu i newid bywydau.

Rhannwch os ydych chi’n credu mewn amgueddfeydd hefyd.”

2A3AF68A-6A9D-4661-97E4-3021324C019E

peidiwch â dweud dim — gan seachranaidhe1

It’s an old one, but a good one . . .

Reasons why — Whatever you say, say nothing !!! — seachranaidhe1

one of those ‘ah, Aberystwyth!’ moments

Llun gan Mererid Williams

26754122_1561154460632896_1926122112_n.jpg

This is what the fans of AEK Athens football club had to say to Israel during today’s match: #FreeAhedTamimi

4564286D-5391-4BA1-8D57-E082BDC92271

5373C790-9590-4377-B377-54FD21FED10B

67CDF6BD-99F5-463D-B597-56AE4BC8946D

Meddwl am addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer dy blentyn? Dim ots beth yw eu hoedran, dyma fap o’r daith.

Thinking about Welsh-medium education for your child? No matter how old they are, here’s a map of the journey ahead.

Rhag ofn nesdi ei golli, dyma restr @CardiffMummy o 26 o lyfrau Cymraeg i blant 0-11 oed. Beth yw dy hoff lyfr i ddarllen gyda dy blentyn?

In case you missed it, here’s @CardiffMummy list of 26 Welsh language books for children age 0-11. What’s your favourite book to read with your little one?

5B85D0C9-2472-4E67-8C0D-C685BA07C17F

Y Dywysoges Siwan

Siwangan Saunders Lewis:

nos Wener yma am 10pm ar @S4C

Ffilm Siôn Humphreys o’r 1990au, efo Iola Gregory fel Siwan, @BrynfonFn fel Gwilym Brewys, Mei Jones fel Llywelyn Fawr a Mari Rowland Hughes fel Alys.

EDRYCH YN EPIC!

AD856EE8-3F36-44D6-927A-8448F0DB7A27.png

A206CA2B-EE5A-4B09-B7A8-A09F7A138EFD.jpeg

NEW textbook on learning Sindarin, one branch of the the Elvish languages which J.R.R. Tolkien modelled in many ways on Welsh for his literature,

A Fan’s Guide to Neo-Sindarin,

by Fiona Jallings, who seems super interesting.

99B303B1-7AFF-4BE2-8F29-79AF88897DBA

47C14B06-24AF-4C94-BFF7-72CB15C694D9

Any Welsh speaker will confirm that the way Cymraeg constructs, comprehends, and understands time is at an abstract level meta-linguistically very different than Saesneg.

Being multilingual alters your experience of time

D0B13F98-F746-4E02-8FBB-72E043CCF2CC

9A29D7C9-DE09-4917-9EB4-559539DE9C43.jpeg

@🔒 2018 is the year of tankie trans dykes

EA3A8D26-D9C6-469B-83DE-ABCA6DD3D319

8F201E9A-48E6-42B1-BC21-193948DD3492

Wwww! Mae taith theatr Na, Nel! wedi ei chadarnau! Mae tocynnau ar werth mewn rhai theatrau yn barod – archebwch trwy’r theatr, neu am fwy o wybodaeth, ffoniwch @AradGoch ar 01970617998. 📚👧🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Read the first ed almost two decades ago. Can’t wait to read the revised 2nd ed! @YLolfa

(that’s Vivian Davies on the cover)

627B427B-0506-4A68-8D3E-097591E67F01

Meibion Glyndŵr

Elvis Cymraeg

Fe fydd 2018 yn flwyddyn brysur i’r ‘Elvis Cymraeg’.

“Clasur arall a chyfieithiad campus o ‘I Can’t Help Falling in Love’ sef ‘I’r Pant y Rhed y Dŵr’ gan @ElvisCymraeg #tyrfe17 #yagym” – @cyrfe

Y codiad haul Ddydd Calan;

Bryniau Clwyd —

Lluniau gan Gillian Smith (Llangollen)

#2018

“…yn smwddio yn yr un lle fel rhyw gyllell goch fôr flêr… “

— Miss Gwenllian Lâs, Calennig 2018

 

4717E188-B28F-4220-B587-9B36F297594B

D7E3681A-53DF-44FF-8EE8-56863046D3B4

ôl-nodyn: Your New Year’s resolution should be to learn Welsh. 👍🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🗣

9A3FDFD9-1E15-4883-9063-48C496786096

‪after …f7++‬
‪(Played exactly at stroke of midnight EST)

EB035E44-4357-4C30-A2F9-24ADA9496E7A

blwyddyn Newydd Dda 2018 i chi!

Here’s to 2018!

61EDE8D6-92A6-416B-82A2-975460E86C32

9578962B-A8A8-40E3-BD32-84D761156C64

Adnodd wedi ei gomisiynu gan Llywodraeth Cymru sydd ar gael nawr:

 Y Melanai: Efa. Y nofel gyntaf mewn trioleg ar gyfer yr arddegau cynnar gan @YLolfa.

A Welsh Government commissioned resource available now:

Y Melanai: Efa. The first title in a trilogy for early teen readers through the medium of Welsh by @YLolfa.

 

‪The shutting of the Laura Ashley factory near Aber was such a shame.

Frill collared tea dresses, starched pinafores, electric blue box-pleated gymslips, and beribboned sailor frocks circa 1985. I have several of them, mostly bought in charity shops when they fell precipitously out of style. Now collectors items on eBay fetching three figures in auction.

Relive the floral print, puffed sleeved perfection confection at the Ceredigion Museum, Aberystwyth!

919F9CD9-65C1-4AAC-AF9C-FFCB402DC7FA

D160DDBE-82E2-4E72-816F-6EA6A74830E7

EC01C394-8536-458D-91AF-144432C1E55B

Playing chess in Boston