Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol

Comisiynydd y Gymraeg are glad to announce that their List of Standardised Welsh Place-names is now available on website to browse or download.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn falch o gyhoeddi bod Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol bellach ar gael ar gwefan i bori ynddi a’i lawrlwytho.

%d bloggers like this: