“Ers bron i flwyddyn dyw’r Llywodraeth heb allu ateb cwestiwn syml iawn: pam eu bod am gadw Comisiynwyr Plant, Pobl Hŷn a Chenedlaethau’r Dyfodol, ond am ddiddymu’r unig eiriolwr uniongyrchol dros y Gymraeg? Dyw hynny ddim yn gwneud synnwyr. “13BB8ECB-3C49-47B0-9E53-509F4C189DCF.png

%d bloggers like this: