Ddim yn siwr pam ein bod ni mor grac gyda Llafur am eu penderfyniad i gytuno gyda’r Ceidwadwyr yn Llundain i delerau Bil Ymadael yr UE? Dyma amserlen sy’n dangos sut cyrhaeddom ni fan hyn, a’r goblygiadau hynny i Gymru.

Not sure why we’re angry about Labour’s agreement with the Conservative UK Government on the #EUWithdrawalBill? Here’s a timeline which shows just how we got here and what that means for Wales.

Mae Llywodraeth Cymru dan reolaeth y Blaid Lafur wedi cytuno i dermau Brexit gyda Llywodraeth Geidwadol San Steffan – a hynny ar ol dweud yn wreiddiol nad oedd y telerau yn ddigon da. Ond sut mae hyn yn mynd i effeithio arnat ti?

84CEB678-D234-43B2-B9B1-7F731B101D12

Heddiw ar 9 Mai dathlwn #DiwrnodEwrop – diwrnod i ddathlu heddwch ac undod yn Ewrop. Dyma oedd diwrnod datganiad hanesyddol Schuman yn 1950. Beth am ymuno gyda ni yn y dathlu? #EwropeaiddYdwI

%d bloggers like this: