Ymateb ein arweinydd yn San Steffan, @LSRPlaid AS wrth i lywodraeth Theresa May arwain y Deyrnas Gyfunol i ymosod yn erbyn Syria.
Our Westminster group leader @LSRPlaid responds to Theresa May’s government launching UK airstrikes against Syria.

“Bydd y gweithredu tocenistaidd hyn yn gwneud prin dim i leddfu’r dioddefaint dynol ar lawr gwlad yn Syria, ac yn methu sefydlogi’r rhanbarth mewn unrhyw ffordd” – @LSRPlaid

“This tokenistic action will do little to alley the human suffering on the ground in #Syria, nor to bring stability to the region” – @LSRPlaid

EDED711E-D504-4F1F-855B-7414FA6BFF1E

A0DC2AA8-048A-4706-B91F-E6BF55A9DD4E

 

%d bloggers like this: