Tired of hearing that Wales is too small; too poor; too stupid? Spread a new #indyWales narrative.

Wedi alaru clywed fod Cymru yn rhy fach; rhy dlawd; rhy dwp? Rhannwch naratif newydd. #Annibyniaeth

%d bloggers like this: