This is honestly not one of @DaiLingual’s #mapioCymru edits…

ma rhywun wedi bod yn brysur! Er gwybodaeth yn unig ma’r map Cymraeg newydd openstreetmap.cymru yn diweddaru bob nos…

Pont Hafren is now Pont Owain Glyndŵr Bridge, apparently. [AC felly] bydd y ddelwedd hon ar gael ar openstreetmap.cymru drwy’r dydd, debyg !

%d bloggers like this: