Cicio’r bar

This looks. amazing. The title (Kicking the Bar) refers to a bit of local Aber lore — and what the medal reads on my Aberystwyth Uni keychain (from Mererid Williams, a local Cymraes legend ).

Trydedd nofel yr awdures Sioned Wiliam, nofel ffraeth, llawn hiwmor yn dilyn Anwen, Nia a Delyth tra’n astudio yng Ngholeg Aberystwyth yn yr 1980au.

098D8257-3B4F-4EE7-86E5-DE9BD792C4AC

%d bloggers like this: