My health; my language; my right

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio pasio Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd sydd ddim yn rhoi DIM UN HAWL i bobl dderbyn gofal iechyd wyneb yn wyneb yn Gymraeg.
Ie, dyletswyddau iaith ar gyfer y gwasanaeth iechyd sydd DDIM yn sefydlu DIM UN hawl i ofal iechyd drwy’r Gymraeg.

3A29C3D4-9A23-47E2-BEC1-E1D5549BA5DC

%d bloggers like this: