DIM TRAWSFFOBIA YM MHLAID CYMRU

Gwahardd aelod UKIP am sarhau pobol drawsrywiol:

Mae Gareth Bennett o UKIP wedi targedu pobl draws pe tasen nhw rhywsut yn llai haeddiannol o hawliau dynol nag eraill. Mae’n peri pryder mawr ei fod yn dewis dangos ymddygiad bwlio a chul yn siambr ein Cynulliad Cenedlaethol.

UKIP’s Gareth Bennett has singled out trans people as somehow less deserving of human rights than others. It is particularly worrying that he chooses to demonstrate such narrowminded bullying behaviour in the chamber of our National Assembly.

TERFs and UKIP in outright alliance now to harm trans people. Bigoted filth alike.

Diolch yn fawr am dy neges, Leanne. Dim trawsffobia ym Mhlaid Cymru!

Stonewall Cymru: Ein hymateb i sylwadau Gareth Bennett AC–DQ8pn_FW0AEFMJR-1.jpgDQ8mRr8XkAUn4Cg.jpg

%d bloggers like this: