Cymraeg i blant!

Thinking of learning Welsh with your children?  #NLAwards winner @ApMagiAnn has the perfect app to help!

 

With over 65,000 young ones in Welsh-medium or bilingual primary schools in Wales, why do their parents consider the Welsh language important for educating the next generation? Download the guide for more information.

5418515C-A0FC-446A-BC7D-04DE1BCFFF27

Ap Newydd Sbon i helpu plant ddysgu darllen yn Gymraeg! Am ddim! Mae un ap gyda 12 stori syml (Llyfrau bach Magi Ann) yn benodol ar gyfer disgyblion ail iaith, sydd ddim yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg. Mae 3 ap (Llyfrau hwyl gyda Magi Ann, Set 1, 2 a 3) hefyd gyda 26 stori syml i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg… ac mae mwy i ddod yn fuan!

Magi Ann oedd hoff ddoli merch fach o’r enw Mena. Ar ôl tyfu fyny, cafodd Mena waith fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Er mwyn helpu’r plant bach i ddysgu darllen, fe aeth ati i ysgrifennu 56 o lyfrau Magi Ann.

 

 

%d bloggers like this: