‘Rhaid i heddwch ffynnu’ – @LeanneWood

“Unwaith eto, mae cymdeithasau, yn cynnwys un ni, mewn perygl o wynebu bwganod ffasgaeth a senoffobia. Rhoes miloedd eu bywydau mewn ymgais i gael gwared â’r rhain, ac eto, nid ydym yn dysgu’r gwersi.” #SulYCofio

85F7EBC9-C52A-44C7-B78C-B5A39F87CB1C

%d bloggers like this: