Nofel gwïar am ddod allan am y tro cyntaf fel menyw drawsrywiol drwy bŵer y Gymraeg fel ail-iaith, gan Gwenllian Lâs.

Yr Hwyaden Fach Ddychrynllyd

The Frightful Duckling

 

FullSizeRender.jpg

 

Nofel gwïar am ddod allan am y tro cyntaf fel menyw drawsrywiol drwy bŵer y Gymraeg fel ail-iaith, gan Gwenllian Lâs.

A queer novel about coming out for the first time as a transsexual woman through the power of Welsh as a second language, by Gwenllian Lâs.

%d bloggers like this: