Miss Gwenllian Lâs

Mae Adroddiad Ysgol Cymru yn dangos bod tri ymhob pump o ddisgyblion LHDT yn ysgolion Cymru yn dweud nad ydyn nhw byth yn cael dysgu dim am faterion LHDT, ac mai dim ond un ymhob chwech sy wedi cael dysgu am ryw diogel yng nghyd-destun perthnasoedd rhwng cyplau o’r un rhyw.

Am fwy o wybodaeth am brofiadau pobl ifanc LHDT yn ysgolion Cymru, ewch i

83608601-B610-4122-BFDD-4346AAA3A987

‪Not only did I get to report @drradfem / Venice Allan’s instagram for its anti-trans content — I got to do so (mostly) in Welsh. And apparently both her Facebook accounts were shut as well. Quite a Friday!

4DB8220C-D3B3-41DE-A0E1-63DFAE6D32C6

(She also makes chintz costume Victorian chokers — you know, breaking down socially entrenched codes of the artificial feminine one cubic zirconia at a time!)

/slurps tea‬

Paid gadael hi rhy hwyr! Mae gen ti llai na wythnos i archebu erbyn y #Nadolig!

19F1F206-4DB3-46DF-9A70-4F5501F4668E

Beth yw’r gyfrinach i lwyddiant llyfr stori? Un i holi yw Meleri Wyn James o Geredigion, awdur y gyfres Gymraeg wreiddiol a phoblogaidd Na Nel! Mami Cymru gafodd sgwrs gyda hi i ddysgu mwy am y gyfres, a chyfle i adnabod y fam y tu ôl i’r cloriau.

3090666C-67D0-4A79-AD66-B11B256DF6FA

 

A wind called the “Gwynt Traed y Meirw,” or “wind blowing over the feet of the corpses,” is felt by a relative of a person who is about to die. And with that, they say, “Death is coming.”

4C1FEFFD-9873-4956-AD16-41E7729FC41F

Becky: ‘Well Gwenllian is a stoopid weird name.’

fi: ‘Dw i’n siarad yr iaith Gymraeg, you ffyc😇.’

#Cymraeg2050

8E0F6A67-373D-445D-89D3-8FDEE6503F77

(Not every trans girl is obsessed with some inscrutable power level vis a vis community repppyness and cultivating the index of Widely Held in High Regard.)

DIM TRAWSFFOBIA YM MHLAID CYMRU

Gwahardd aelod UKIP am sarhau pobol drawsrywiol:

Mae Gareth Bennett o UKIP wedi targedu pobl draws pe tasen nhw rhywsut yn llai haeddiannol o hawliau dynol nag eraill. Mae’n peri pryder mawr ei fod yn dewis dangos ymddygiad bwlio a chul yn siambr ein Cynulliad Cenedlaethol.

UKIP’s Gareth Bennett has singled out trans people as somehow less deserving of human rights than others. It is particularly worrying that he chooses to demonstrate such narrowminded bullying behaviour in the chamber of our National Assembly.

TERFs and UKIP in outright alliance now to harm trans people. Bigoted filth alike.

Diolch yn fawr am dy neges, Leanne. Dim trawsffobia ym Mhlaid Cymru!

Stonewall Cymru: Ein hymateb i sylwadau Gareth Bennett AC–DQ8pn_FW0AEFMJR-1.jpgDQ8mRr8XkAUn4Cg.jpg

Get stick for speaking Welsh in Wales? It happens every day. report it and shame the Anglogots (bc it’s always English monospeakers giving out about how Cymraeg is alive, well, and for everyone to use!)

737AF0F1-7335-4C60-A425-EF04F34882B6

94567860-BCFF-4CA3-B2AA-A49608306B5E

F232D3A0-CA43-467A-B769-96B92FE8AD6B

Mae Non yn gorfod wynebu ei hofn!

😍#PobolYCym

Dw i’n caru Non! Fy hoff gymeriad!

B50C428A-5AD1-4744-ADFB-403F3E4AB7B4

I left gendercrit because they’re bigots and I am sorry for going along with them

Fucking way to go Lily. Am ddynes!!!

And shame on the sniggering, swiveling, cavilling cowards who behaved like fascist cultural puritans who felt empowered to harangue a young teenager within an inch of her sanity for a bogus bourgeoise value that happens to also be on every Trump-loving ballot-beater.

Ti’n ffycin crazy saes wraig. Pardon my Wenglish. BTW: see how far you’ll get with this phobic rubbish with Plaid Cymru: an actual Leftist party.

Kindly collect your hatemongers, Labour.

She’s a god damn absentee landlord tearing up poor regions for wealthy urbanites like her to have their holiday homes. What a corny corbynite!

mae’n well i fi wisgo gwisg ysgol.

Can I please just move to a small Welsh seaside harbour town where I’m one of the local colourful characters/village idiots/harmless lunatic eccentrics and go about writing paranormal fiction about girls boarding schools yn Gymraeg? seaside cottage, enchanted doors, librarians of pharmakopoeia and dryad divination as neighbours, and tarot readings for bread money? Bring the biscuits and nightshade, faesisters.

 

Yn erbyn y graean.

 

11 Rhagfyr

we remember our murdered Prince, who was tricked into a meeting with the English to discuss peace and was cut down by English knights in an ambush,

His head, wearing a crown of ivy, was paraded around London in celebration…

We’re all heirs to #Llewelyn 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wear your Crown of Ivy to claim the collective Welsh right to Wales! #CoronIorwg #Llywelyn #EinLlywOlaf

Over 700 years ago at the Tower of London a crown of ivy was worn on a Welshman’s head. At least today our crowned heads were still attached to our bodies! #Llewelyn #CymruamByth #YesCymru 11.12.1282

02157CBF-28CE-409F-8E92-41B0BD3B420A

Fe godwn ni eto

#arydyddhwn y lladdwyd drwy frad, nid damwain, y Tywysog Llywelyn II. Llywelyn ap Gruffydd.

Lluniau: Carreg goffa, Cilmeri, Powys gan Rhion. Dde llun gan Seth Whales o gerflun Henry Pegram o Lywelyn; Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

TOURIST: Why is there a creepy skeleton horse outside?
THE WELSH: IT’S CHRISTMAS!🍻
TOURIST: But why?
THE WELSH: CHRISTMAS!!!🍻
TOURIST: But—
MARI LWYD:

DP_TRf7XkAAZw7h.jpg_large.jpg

Cymraeg i blant!

Thinking of learning Welsh with your children?  #NLAwards winner @ApMagiAnn has the perfect app to help!

 

With over 65,000 young ones in Welsh-medium or bilingual primary schools in Wales, why do their parents consider the Welsh language important for educating the next generation? Download the guide for more information.

5418515C-A0FC-446A-BC7D-04DE1BCFFF27

Ap Newydd Sbon i helpu plant ddysgu darllen yn Gymraeg! Am ddim! Mae un ap gyda 12 stori syml (Llyfrau bach Magi Ann) yn benodol ar gyfer disgyblion ail iaith, sydd ddim yn mynychu addysg cyfrwng Cymraeg. Mae 3 ap (Llyfrau hwyl gyda Magi Ann, Set 1, 2 a 3) hefyd gyda 26 stori syml i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg… ac mae mwy i ddod yn fuan!

Magi Ann oedd hoff ddoli merch fach o’r enw Mena. Ar ôl tyfu fyny, cafodd Mena waith fel athrawes yn Ysgol Gwenffrwd, Treffynnon. Er mwyn helpu’r plant bach i ddysgu darllen, fe aeth ati i ysgrifennu 56 o lyfrau Magi Ann.

 

 

🏳️‍🌈Lasys Enfys🏳️‍🌈

Mae’r diwrnod mawr wedi cyrraedd! Diwrnod Gwisgwch Eich #LasysEnfys – cyfle i bawb i ddangos eu cefnogaeth a helpu i wneud chwaraeon yn gêm i bawb. Os ydych chi’n cefnogi’r ymgyrch, rhowch i ni wybod 😀🌈👟

Eisiau cymryd rhan?

(merch ydw I)

5EB220A5-C6FE-49C8-BF5D-FAFB77F1A93C

Mae Alexa ddim yn hoffi Cymraeg!

Megan yn y llofft yn siarad Saesneg efo Alexa a Siri, torri nghalon i wrth egluro pam nad yw’n deall Cymraeg. Angen i ni ddod at ein gilydd fel Cymry i ariannu datrysiad. Bydd blwyddyn arall o aros yn rhy hwyr, debyg bod o’n rhy hwyr i Megan yn barod…

Megan, like many other 9 year olds, is currently talking in English to Alexa (and Siri, etc). This is the biggest threat to the Welsh language since the Welsh Not. Unless we fund a workable solution now — it will be too late; in Megan’s case, it probably is already…

 

 

Fy anthem i

Cânwch hi, annwyl merched!

Fe wnaeth y tro i ni fod gyda’n gilydd!

B61C23FD-C03B-420B-9BFC-38237CB30551

3701D1E0-9218-45C7-A01C-D749D4B1D392

‪I. Will. Spit. On. Your. Grave.‬

12DA93D3-E5F1-49F3-943C-5742CA0A2706

Let me tell you about the time I was lying on my couch in agony, recovering from SRS only a fortnight before, when the then dept head … [cis gay dude, sir-prize — who required extensive ‘documentation’ to validate my gender; who did nothing when students tweeted that I was a tranny; who never once offered a word of support when I came out on the job] … sent me several terse, threatening emails, because I had given someone with severe mental health issues a conditional pass on a final exam based on her term work, before departing on an eight hour flight for my op. (oh hai BC Human Rights Tribunal. I got the dates, deets, plus receipts; and a San Francisco barrister who knows the full story.) Yesh, I am a bad bitch.

Trans women can do without your virtue signalling bereft of practical application k thnx,sguy


-this advisory also applies to others. You know who you are, and so do other interested trans rights representatives.

ML Cymraeg PsyOp Hiraeth Juche Tankie 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🚀

B85C02B0-7601-489D-BD33-4F7AF926E593

Ofnadwy! Disgraceful!

The absolute disgusting state of this, heritage as illusory appropriation of history by bigot filth fantasists with dirty arses hanging out of their mythic trousers.

They have no notion of who Owain Glyndŵr was, nor what he stood and died for.

79F176C5-1183-4FBD-BD48-5F65687E51E0

Welsh nationalism is a civic nationalism, not an ethnic nor a chauvinist nor a supremacist nationalism.

Welsh nationalism does not care where you are from, or who you are — but what you do now, in tandem to community, for the betterment of Wales’s future.

Dan ni’n caru Cymru. ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Nazis and collaborators, sick on their yearning for racist medieval swordporn, as comic book nostalgia for angloglots, can fuck off out of our Wales.

96E61486-F75D-48D4-A2E1-D143337B2BFA

Cymraegphoria

@MissGwenllian says:

Cymraegphoria:

Definition–
An intense glowing sensation of joy and love when managing to level up in one’s Welsh language abilities.

Cymraeg am byth!

Mae hi, sydd yn dysgu Cymraeg, yn athrawes dda iawn!!

👇👇👇
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🙌 @letstalkwelsh

C5AE6CF6-ADD1-49DD-B302-0C08EFE4F16B

Cynhelir cyfarfod nesaf y gangen i ddechrau trefnu #AnnibynwylAber yn @AradGoch nos Fercher 6ed o Ragfyr am 5.30yh. Croeso i bawb sydd eisiau bod o gymorth!

1361F494-7F7E-4A32-BE34-B8FA24BCD4E0

82780667-B250-490B-B4C2-F19A931F2A9D

Yn Aros mewn Melyn!

Natch

Ydw i …

A0AACCED-6E67-424D-AE19-5DC3A679C336

This is the greatest personality test in the history of the internets.

Completely spot on. Mae o’n nabod yn union.

Ffyc Academia!

Listening to these two smug, tenure-track buffoons berating a female grad student gave me terrifying flashbacks. I want to vomit.‬

They are browbeat bullies hiding behind the haughtiest of bulwarks.

Personally — I would have completely lost my shit. As in pray to God the furniture is bolted down because lads you’re going to be having chairs for your breakfast. ‬

Lindsay: “And I’m sorry I’m crying. I’m stressed out. Because this to me is so wrong. It’s. So. Wrong.”

The response?

“Can we mention the gendered violence, um, the gender and sexual violence policy?”

Reads like a Beckett script! Who’s the violent one here, hmm? To which the bellicosity?

Previously on aoifeschatology, I told you like a Cassandra on acid what was going down in the unis.

Don’t be fooled into reckoning that their theatre of inclusion has anything to do with an actual concern for the well-being of transgender persons. Because — no surprise here — but none of the people in the room are actually trans! Probably because WLU won’t hire anyone of our ilk, preferring the abstract of us as conversational errata. Imagine if they actually had Teh Tranz as faculty! . . . “I’d like to contribute my perspective as someone who yknow lives this.” . . . Wow, innovative isn’t it?

Yet this omission is perniciously common. Go have a look at how UBC English are promoting their desperately hipster course on “transsexuality and television“; but do they have a full-time trans prof on board making a livable income? Dim, nac, na dim o gwbl!

Quite frankly, the cis spin doctors who played this show trial have only themselves to blame. I can think of a million better ways that professional educators could have handled this situation other than a sanctimonious rant punctuated by Godwin’s Law.

In the most dire of human eras, the university elites continue to own-goal themselves whilst putting their social capital all on punters’ bets.

342A5926-EDD3-4E4D-A919-AA78CAE68876

What possibly could have motivated the intellectual thumbscrews? Nathan Rambukkana — one of the interrogators (er, interlocutors) recorded in the audio— must have cut a rather burly jib to the much smaller woman he intimidated behind closed doors.

397ADC67-C899-4F0D-B14C-1E35DBE77E5A

With a PhD in the flimsiest of the social sciences (“communications”, to further underscore the bizarroness) — Dr Rambukkana pushes the limit of haute bourgeoisie by ‘researching’ some really hawt controversies: for example, hashtag polyamory; or the necessity of leather in claiming a sadomasochistic identity. You kinda have to see his bollocking of someone half his age and half his size along those themes.

Talk about jouissance without the pleasure!

Such coy onanism is no doubt titillating for the sexually repressed pageantry of self-hating humanities departments. However, students might rightly wonder why they’re incurring decades of debt just to hear some overpaid papa bear publicly getting off to a packed lecture hall of teenagers.

Now, far be it for Miss Gwenllian to question the thrill of a thorough caning — but flaunting your kink as a way to pad your CV to get a professorship? Now that’s … cheeky.

7002532

Grad school — just don’t go. Beth ydw i’n meddwl o hyn? I have no ‘skin’ in that inquisitional flesh trade anymore.

But here cometh catalysts: Lindsay Shepherd didn’t shut up. Better—she digitised the antics … Jordan B Peterson got the remix!

— and an admonition for the unaware and unfamiliar as to the university’s undoing.


 

I have nil respect for hypocrisy as it’s practised by self-proclaimed feminists of all stripes, libs or cons. Full stop.

If you really care about confronting transphobia — then have us in the room for feck’s sake rather than under your detached, hypothetical microscopes. And by us I don’t just mean the ones who kowtow to backroom ideological bludgeoning.

Everything that went down at WLU could have been avoided with having a transgender faculty member — particularly a trans woman — in the teaching carousel. Stop enabling these superficial reductions of lives to a convenient theoretical cohesion. Radical, liberal, conservative… Plaid Cymru supporting Marxist-Leninist… to pretend that transgender folk function as a collective is ridiculously infantalising. 

I don’t believe for a second that any of the academics, from grad students to patreon megastars, have committed interests in the welfare of trans people as people; we have more utility to them as subjects for the prestige economy of their bloated disciplinary journals, or as disposable adjuncts to trot out as populist pitches for student arousal.

But as per usual we have patronising oafs speaking over us, not with us.

Think about that the next time you cite unemployment and homeless stats in another piffling puff piece about the poor downtrodden genderbenders.

Aka: FFYC ACADEMIA!

#CaruAber

A merry-part / merry-meet-again gift from an exceptionally special woman and dearest of friends. Diolch yn fawr iawn am bopeth, Miss Mererid. Dan ni’n caru ti!!

46F346A3-7A55-4B92-980B-59709D5A2B99EFA50CCE-14C9-4BB7-98F8-90B932512170

DAL I GICIO’R BAR!

0B6BC75A-7EF2-46BD-BDED-02B4D76AA5A2

#CaruAber

Three things you’ll never hear me say;

1. I love academia
2. I love the English language
3. Support my Patreon

Back in San Francisco. See you again very soon, Aberystwyth. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

Siarad:

 

I received my pin! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🙌

GWYNT Y DDRAIG

Merch ydw i! yng Nghymru! yn siarad Cymraeg! gyda ffrindiau! hapus iawn!

 

E4318B88-2074-49E8-BE0F-A6B17C2F2E70

Brecwast yn Aberystwyth gyda ffrindiau

Preparing to scout out second hand editions of Kate Roberts in Welsh be like…

CBB9B5DD-CE0F-466B-866A-D57BA88DAA77

Siopa yn Gymraeg

I did the bank, shopping, and checkout all in Welsh! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🙌 #levelup

–gyda Mererid Williams! ❤️

96ADA422-B61C-45FA-A8C3-98627EBFC841

D97ABA2C-1671-497D-8DDF-D680E7F721FD

Meanwhile, the Welsh motorways be like…

6443B6AC-F31E-4E94-A70D-52C48880983B

Catherine (driving): “What does the sign say?”
Gwenllian: “Llanrhystud.”
Catherine: “What?”

8CF69A5D-146A-4F76-A54E-E78F1315B9A4